سبک شناسی تخصصی معماری داخلی

ناشر:

سبک شناسی تخصصی دکوراسیون داخلی از مجموعه کتب دپارتمان دکوراسیون داخلی می باشد که در آن به سبک های نوین موجود در دکوراسیون داخلی پرداخته می شود. به دلیل ناشناخته بودن سبک های دکوراسیون داخلی در بازار کار و اهمیت آموزش آن به هنرجویان دوره های دکوراسیون داخلی و کلیه شاغلین در بازار کار طراحی داخلی بر آن شدیم تا موضوع سبک شناسی را برای کلیه علاقه مندان باز نموده و در آن به  انواع ویژگی های سبک های طراحی داخلی اعم از رنگ بندی، نوع مبلمان، شیوه چیدمان، مواد و متریال های هر سبک و همچنین معرفی سبک هایی که در این شناخته نشده بودند و پتانسیل این را داشتند که توسط کارفرما مورد استقبال قرار گیرند، بپردازیم. همچنین هر سبک بعد از بازگویی ویژگی های آن دارای تصاویری است که نحوه چیدمان و طراحی داخلی آن را به خوبی نشانگر می شود. امید است مخاطبین با مطالعه این کتاب بتوانند دید بهتری نسبت به طراحی داخلی و شناخت سبک های موجود در بازار جهانی این رشته داشته باشند.

شکیبا باشید...