آزمونک آزمایشی نظام مهندسی- معماری مرحله چهارم مردادماه

تعداد بازدید: 514


برگزاری مرحله چهارم آزمونک آزمایشی نظام مهندسی- معماری


تاریخ برگزاری : چهارشنبه 15 مرداد ماه 99

 

مباحث 10 و 12 و جوش و اتصالات جوشی مقررات ملی ساختمان

 به همراه مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی

 

تلفن رزرو : 02122886447

شکیبا باشید...