کلاس فشرده عناصر و جزئیات

تعداد بازدید: 69

🔺آیا هنوز عناصر جزییات را تمام نکرده اید؟

🔺عناصر جزییات را یک دور خوانده اما هنوز مسلط نشده اید؟؟؟

🔺بعضی مباحث را متوجه نشدید؟؟؟؟

🔺به کلاس های هفتگی تهران دسترسی ندارید؟؟؟؟

🔸همه و همه را میتوانید با شرکت در کارگاه فشرده عناصر و جزییات دکتر طباطبایی بر طرف کنید!

👌ضمنا تاکید میکنم این کارگاه در سه روز برگزار شده و تمام مباحث عناصر جزییات تدریس میشود!

ساعت کلاس از ساعت ۹ تا ۱۸ است.

🔺کلاس در روز های پنجم ،ششم و هشتم اسفندماه برگزار می گردد.

🔸تاکید دوباره در این کلاس تمام مباحث عناصر تدریس می شود.

🔸هزینه کلاس فشرده ۳۰۰ هزار تومان می باشد!

🔺ضمنا ظرفیت محدود است و اولویت با کسانی است که رزرو کرده و پرداخت قطعی نمایند .

تلفن رزرو:۲۲۸۸۶۴۴۶

 

شکیبا باشید...