دوره های تری دی مکس و وی ری دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار

تعداد بازدید: 40


دوره های تری دی مکس و وی ری دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار 

دوره های جدید نرم افزار تری دی مکس و وی ری  با تخفیف ویژه 45 درصد ویژه غیرایوان خانه ای ها و 50 درصد تخفیف ویژه ایوان خانه ای ها در ترم جدید هنرجو می پذیرد. روزهای جدید دوره شامل شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 13 الی 16 می باشد و سیلابس تدریس شده در دوره در وبسایت بخش نرم افزار وجود دارد. 

دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار

02122872307

شکیبا باشید...