دوره های تری دی مکس و وی ری دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار

تعداد بازدید: 310

دوره های تری دی مکس و وی ری دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار 

دوره های جدید نرم افزار تری دی مکس و وی ری  با تخفیف ویژه 45 درصد ویژه غیرایوان خانه ای ها و 50 درصد تخفیف ویژه ایوان خانه ای ها در ترم جدید هنرجو می پذیرد. روزهای جدید دوره شامل شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 13 الی 16 می باشد و سیلابس تدریس شده در دوره در وبسایت بخش نرم افزار وجود دارد. 

تاریخ شروع دوره ها از 10 آذر 97 می باشد.
دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار

02122872307

شکیبا باشید...