شروع دوره های جدید نرم افزار پست پروداکشن و پرزانته دیجیتال دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار

تعداد بازدید: 200

دوره های جدید نرم افزار فتوشاپ برای معماران ( پست پروداکشن و پرزانته دیجیتال) در ترم جدید روزهای پنجشنبه ساعت 17 الی 20 هنرجو می پذیرد. سیلابس دوره های فتوشاپ در دپارتمان نرم افزار قابل مشاهده می باشد. در زیر به مشاهده برخی از نمونه کارهای هنرجویان برتر می پردازیم. 

تاریخ شروع دوره از 8 آذر 97  می باشد.
دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار 

02122872307

شکیبا باشید...