شروع دوره های جدید نرم افزار پست پروداکشن و پرزانته دیجیتال دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار

تعداد بازدید: 28


دوره های جدید نرم افزار فتوشاپ برای معماران ( پست پروداکشن و پرزانته دیجیتال) در ترم جدید روزهای پنجشنبه ساعت 17 الی 20 هنرجو می پذیرد. سیلابس دوره های فتوشاپ در دپارتمان نرم افزار قابل مشاهده می باشد. در زیر به مشاهده برخی از نمونه کارهای هنرجویان برتر می پردازیم. 

دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار 

02122872307

شکیبا باشید...