برگزاری کارگاه آموزشی مبحث 12نظام مهندسی

تعداد بازدید: 235

برگزاری کارگاه آموزشی مبحث 12نظام مهندسی


(ایمنی و حفاظت حین انجام کار)

مختص آزمون نظارت و اجرا

یک جلسه 4 ساعته

چهارشنبه ، 96/10/28 ساعت 17 الی21

مدرس: مهندس نوبهار

 

شکیبا باشید...