برگزاری کارگاه آموزشی مبحث 9 نظام مهندسی

تعداد بازدید: 239

برگزاری کارگاه آموزشی مبحث 9 نظام مهندسی

(طرح و اجرای ساختمانهای بتون آرمه)

مختص آزمون نظارت و اجرا

یک جلسه 4 ساعته

چهارشنبه ، 27/10/96 ساعت 16 الی 20

مدرس: مهندس حسن بیات

شکیبا باشید...