همایش رایگان آشنایی با آزمون نظام مهندسی-یزد

تعداد بازدید: 465

زمان برگزاری یکشنبه 96/5/29ساعت 18الی20

باحضور مهندس دریانی ومهندس نوبهار

یزد- پردیس هنر ومعماری دانشگاه  امام صادق

تلفن جهت هماهنگی36225321

شکیبا باشید...