آمادگی آزمون های نظام مهندسی

تعداد بازدید: 1533

• برگزاری کلاس های حضوری آمادگی آزمون نظام مهندسی( نظارت و اجرا)
• برگزاری کلاس زیر نظر اساتید مجرب و مولف کتاب های نشر نوآور
• دوره شامل17جلسه و 68 ساعت کلاس حضوری
• تدریس کلیه منابع آزمون در هر جلسه بصورت کارگاهی
• تدریس مباحث و علامت گذاری مطالب مهم و پرتکرار
• ارائه سوالات دسته بندی شده هر مبحث و حل در کلاس 
• برگزاری آزمون آزمایشی بصورت مرحله ای و کلی
• برگزاری کلاس های آنلاین آمادگی ارشد نظارت و اجرا
• تست زنی و حل آزمون های سال های اخیر در انتهای جلسه 
• برگزاری آزمون آزمایشی بصورت مرحله ای و کلی
• اخذ پروانه طراحی معماری نظام مهندسی
• برگذاری کلاس های حضوری با اساتید مجرب 
• شامل 28 ساعت کلاس آموزشی حضوری
• آموزش منابع و مباحث مرتبط با آزمون
• حل کردن آزمون های سالهای گذشته با روند تدریس در کلاس
• ارائه جزوه طبقه بندی شده شامل نکات و مبحث و خارج از مبحث

شکیبا باشید...