کارگاه مصالح سازه ای

تعداد بازدید: 952

کارگاه مصالح سازه ای-مصالح نوین 

پنج شنبه 30 دی ماه 

ساعت  11 الی 14

ظرفیت محدود 

جهت ثبت نام در کارگاه با شماره تلفن زیر تماس بگیرید 

02122886447-8

شکیبا باشید...