برنامه آزمون های هفتگی ایوان خانه معمار

تعداد بازدید: 1021

برنامه آزمون های هفتگی ایوان خانه معمار

آزمون

تاریخ

عنوان کتاب

عنوان مباحث ایستایی وسیستم

عنوان مباحث عناصر

 

1

 

29دی

فن آوری نوین

بردار-گشتاور-تعادل-تکیه گاه و نموداربرش وخمش

پی

2

6بهمن

بایونیک+نانو

مفاهیم کابل+موردکاوی ساختمانهای کابلی+پل های کابلی

 

 

3

13بهمن

بتن + فولاد

سیستم سازه افقی

سقف

 

4

20بهمن

جزئیات ارتقا دهنده

تیر+خرپاوفضاکار

 

 

5

27بهمن

طراحی لرزه ای

تنش+ بارهای وارده بر ساختمان

گودبرداری وخاک

 

6

4اسفند

ساختمانها چگونه عمل میکنند+سیستم های ساختمانی

سازه قوسی+گنبد وطاق

با موردکاوی های آنها

 

7

11اسفند

تعامل تکنولوژی-طبیعت منبع الهام+سیستمهای ساختمانی اینده-ارکی تایپی

 

درز

 

8

18اسفند

ساختمانهای بلند

سازه غشایی وهوا فشرده گنبدهای کابل

عایق کاری وسرویس بهداشتی

 

9

25اسفند

عناصر سازه ای برای معماران

پوسته و ورق تا شده

دود کش ونعل درگاه

 

10

 

30فروردین

سازه فضا کار

قاب ستون-معین ونامعین وپایدار وناپایدار

دیوار

شکیبا باشید...