برنامه هفتگی کارگاه های ایوان خانه معمار

تعداد بازدید: 758

برنامه هفتگی 

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

استاد

کلاس نکته و تست +کارگاه بایونیک

دوشنبه

27/10

13 الی 20

مهندس حیدری

کارگاه مصالح سازه ای و مصالح نوین

پنج شنبه

30/10

11 الی14

مهندس کزازی

کارگاه سیستم ساختمانی

دوشنبه

4/11

16 الی 20

مهندس کزازی

کارگاه ساختمان های بلند+ساختمان ها چگونه عمل می­کنند

دوشنبه

11/11

13 الی 20

مهندس کزازی

کارگاه عناصر سازه ای برای معماری

دوشنبه

18/11

13الی 20

مهندس کزازی

کارگاه سازه فضا کار

دوشنبه

21/1

13الی20

مهندس کزازی

 

شکیبا باشید...