اسکیس

اسکیس فرایند سریع رسیدن به طرح اولیه است که ادامه این روند در طرح‌ها ما را به طرح نهایی می‌رساند. طراح اثر معماری از اسکیس به عنوان یکی از مراحل طراحی معماری بهره می‌گیرد این مهم توسط ابزارهای مختلفی چون دست و یا نرم‌افزارهایی چون sketchup صورت می‌گیرد. در اسکیس هماهنگی بین مغز و ابزار جزو اصول جدایی‌ناپذیر طراحی است بنابراین طراح باید به دنبال تصور و خلق فضاهای مختلف در پلان و مقطع و حجم باشد. حال با این سوال مواجه می‌شویم : آیا اسکیس یک فرایند آموزش‌پذیر است؟ متدولوژی آموزش فرآیند طراحی ما را به این جواب می‌رساند که این مهارت آموزش‌پذیر است. در مدرسه اسکیس ایوان خانه معمار تکنیک‌های ترسیم و ارائه و بیان افکاری که به دنبال خلق فضاهای معماری هستند آموزش داده شده و هنرجویان به مرحله‌ای از بلوغ خواهند رسید که خلأ ایده­ پردازی و ارائه ناشی از تحصیلات تئوریک دوره کارشناسی در آنان، برطرف خواهد شد.

 

 

شکیبا باشید...