آزمونک اول مصالح

آزمونک اول مصالح

تاریخ برگزاری : 29 دی 1396

تعداد سوال: 20 

زمان: 30 دقیقه

تعداد شرکت کنندگان در آزمون: 120 نفر

 

 

 

1- کدام گزینه در مورد مقاومت سنگ ها در برابر سایش صحیح است؟

1) تراورتن < مرمریت < چینی < گرانیت

2) تراورتن< چینی < مرمریت < گرانیت

3) گرانیت < مرمریت < تراورتن <چینی

4) مرمریت< تراورتن < گرانیت <چینی

2-کدام یک از عوامل فرسایش زیر ، در نماهای سنگی بیشتر از همه سنگ ها را فرسوده می کند؟

1) رطوبت                       2) سایش                         3) یخبندان                     4) مواد معلق در هوا

3-حداقل ضخامت سنگ های پلاک مصرفی عبارت اند از :

1) نما 20 میلی متر ، کف پوش 30 میلی متر ، پله 40 میلی متر

2) نما و کف پوش 30 میلی متر ، پله 40 میلی متر

3) نما کف پوش 20 میلی متر ، پله 30 میلی متر

4) نما ، کف پوش ، قرنیز و پله 20 میلی متر

4-کدام گزینه تقسیم بندی سنگ ها را از نظر ترکیب شیمیایی نشان می دهد؟

1) دولومیتی ، سیلیکاتی ، ماسه ای

2) گچی ، ماسه ای ، آهکی

3) سیلیسی ،دولومیتی ،گچی

4) سیلیسی ، سیلیکاتی ، آهکی

5-حداقل ضخامت سنگ پلاک در نما چند سانتی متر است؟

1) 5/1                           2) 2                              3)5/2                            4) 1

6-در رابطه با سنگ های ساختمانی ، کدام عبارت درست است؟

1) با افزایش تخلخل قابلیت جذب آب کاهش و مقاومت یخ زدگی کاهش می یابد.

2) با افزایش تخلخل قابلیت جذب آب افرایش و مقاومت یخ زدگی افزایش می یابد.

3) با کاهش تخلخل قابلیت جذب آب افزایش و مقاومت یخ زدگی کاهش می یابد.

4) با کاهش تخلخل قابلیت جذب آب کاهش و مقاومت یخ زدگی افزایش می یابد.

7-کدام آزمایش در تعیین مشخصات سنگ از اهمیت کمتری بر خوردار است؟

1) مقاومت در برابر یخبندان                                      2) مقاومت فشاری

3) مقاومت کششی                                                 4) مقاومت در برابر سایش

8-کدام سنگ برای پله ها ، کف ها و دست انداز های خارجی مناسب نیست؟

1) بازالت                         2) تراورتن                       3) گرانیت                       4) مرمر

9- سنگ گرانیت جزء کدام دسته از سنگ ها می باشد؟

1) آذرین                         2) آهکی                         3)رسوبی                         4) دگرگونی

10-کدام گزینه درباره ی سنگ های سیلیسی صحیح نمی باشد؟

1) این سنگ ها جز سنگ های آهکی هستند.

2) داری سختی 7-5/6 است به طوری که روی شیشه و فولاد خط می اندازد.

3) سنگ گچ جز سنگ های سیلیسی می باشد.

4) ماسه ، ماسه سنگ ، سنگ آسیاب ، سنگ چخماق و فتانیت ها و دیاتومه ها از جمله سنگ های سیلیسی هستند.

11-کدام یک از سنگ های زیر در کارهای غیر باربر استفاده می شوند؟

1)توف های آتشفشانی         2)سنگ های آهکی متراکم   3)سنگ های آهکی            4)گرانیت

12-در محیط هایی که باید از سنگ ضد آتش،ضد اسید و ضد قلیا استفاده شود به ترتیب کدام سنگ ها مناسب تر هستند؟

1)دیوریت ، توف ، دیاباز                                           2) دیاباز ، دولومیت ، دیوریت

3) تالکوم ، گرانیت ، دولومیت                                    4) منیزیت ، بازالت ، تالکوم

13-سنگ گوهر خرم آباد از کدام گروه سنگ ها است؟

1) تراورتن رسوبی                                               2) چینی دگرگونی

3) گرانیت آذرین                                                 3) مرمریت  - رسوبی

14-اصطلاح «تونان» چیست؟

1) سنگ های خرد شده که ابعاد آنها بیش از 60 میلی متر است.

2) مجموعه سنگ­های آبرفتی به دست آمده از بستر رودخانه

3) خاک مناسب برای کف سازی و عبور لوله­های تأسیساتی

4) ماسه­های حاصل از سواحل دریا که در ساخت بتن سبک استفاده می شوند.

15-مقاومت کدام سنگ دربرابر آتش سوزی بیشتر است؟

1) سنگ آهک                                                      2) سنگ گرانیت

3) سنگ مرمر                                                       4) ماسه سنگ

16- سنگ مورد استفاده در نماسازی ساختمان باید کدام ویژگی­های زیر را داشته باشد؟

1) جرم حجمی زیاد، پایداری در برابر یخبندان و برش­پذیری

2) تراکم بالا، مقاومت کششی و خمشی مناسب و جذب آب کم

3) تراکم بالا، مقاومت سایشی و ضربه­ای مناسب و جذب آب کم

4) جرم حجمی زیاد، مقاومت در برابر هوازدگی و جذب آب زیاد

17- از کدام مورد برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف ساختمان روی خاک کوبیده شده استفاده می­شود؟

1) بتن سبک                    2) قیر گونی                     3) ملات ماسه سیمان         4) قلوه چینی یا بلوکاژ

18-از سنگ­هایی که تاب فشاریشان از ................. نیوتن بر میلی­متر مربع کمتر باشد نباید برای ساخت و ساز مصرف نمود.

1) 6                              2) 20                            3) 40                            4) 60

 

19- بازالت­ها جزو کدام دسته از سنگ­ها هستند؟

1) آذرین                         2) دگرگون                      3) رسوبی                                    4) مرمریت

20- حداکثر ضخامت مجاز ملات بین دو سنگ چند سانتی­متر است؟

1) 5                               2) 4                              3) 3                              4)  8

 

 تحلیل سوالات 

 

 

 

 

 

ویدئوهای حل تشریحی سوالات آزمونک مصالح

 

 

حل تشریحی سوال های 1 تا 5

 

 

حل تشریحی سوال های 6 تا 10

 

 

حل تشریحی سوال های 11 تا 15

 

 

حل تشریحی سوال های 16 تا 20

شکیبا باشید...