آزمون آزمایشی

اهمیت و ضرورت شرکت در آزمونهای آزمایشی

شاید برای بسیاری از داوطلبان گرامی آزمونهای سراسری این پرسش مطرح میشود که شرکت در آزمون آزمایشی چه فایده و اثری دارد. در پاسخ به این پرسش توجه به نکات زیر مفید میباشد:

وقتی داوطلب آزمونی میداند که آموخته هاى او در موعد معینی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد، مطالعات خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد داد که اجرای این کار بر مبنای یک برنامه ریزی اصولی و دقیق، به داوطلب در جهت رسیدن به تعادل مطالعاتی کمک قابل ملاحظه ای میکند.

آزمون آزمایشی استاندارد، میزان یادگیری و همچنین نقاط ضعف و قوت داوطلب را مشخص میکند و در نتیجه به او کمک خواهد کرد تا برنامه ریزیهای خود را اصولی تر انجام دهد. به عبارت ساده تر، آزمون، فعالیت درسی داوطلب را تشدید میکند و وی را وادار میسازد که از وقت بهتر استفاده کرده و سطح درسی خود را به حد امتحان برساند.

بررسی نتایج حاصل از آزمونها، به داوطلب کمک میکند تا بتواند موقعیت خود را نسبت به قبل بررسی کرده و رشد یا افت تحصیلی خود را تعیین نماید. داوطلب متوجه خواهد شد در چه درسی قوی و در چه درسی ضعیف میباشد و باید بیشتر مطالعه و تمرین کند.

آزمونهای آزمایشی، مطالعات داوطلب را مهلت دار کرده و به طور کلی بودجه بندی آزمونها، به مطالعه داوطلب نظم داده و از آشفتگی درسی و بی نظمی در برنامه ریزی جلوگیری مینماید.

شرکت منظم و مستمر در آزمونهای آزمایشی، باعث آشنایی داوطلب با شرایط کنکور و آمادگی روحی و فیزیکی جهت شرکت در جلسه کنکور خواهد شد. در بسیاری از موارد دیده شده که داوطلبین با وجود تلاش بسیار زیاد، موفق به کسب رتبه مناسب در کنکور نشده اند؛ که علت این موضوع در اکثر موارد آشنا نبودن این داوطلبین با فنون آزمون بوده است. آزمونهای آزمایشی به داوطلبان کمک خواهد کرد تا حد زیادی خود را با شرایط روحی و فیزیکی آزمون سازگار نمایند و هنر آزمون دادن را بیاموزند.

کسب موفقیت و پیشرفت در کنکورهای آزمایشی باعت افزایش اعتماد به نفس داوطلبان میشود.

برای شروع لطفا روی یکی از موضوعات کنار صفحه کلیک کنید.

 

شکیبا باشید...