دپارتمان دکتری

دکتری معماری در ایران 

دوره دکتری معماری دوره ای تمام وقت و بالاترین دوره تحصیلی دانشکده است که به اعطای مدرک تحصیلی دکتری می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند .

پژوهشگران دکتری حداقل ۱۴ و یا حداکثر ١٨ واحد درسی از دروس تحصیلات تکمیلی رشته مربوطه را با نظر استاد راهنما و تایید گروه و حداکثردر مدت مجاز مرحله آموزشی با موفقیت می گذرانند . واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو برای انجام تحقیق در موضوع رساله خود براساس برنامه درسی مصوب هر رشته انتخاب می شود . تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی، ۱۸ الی ۲۲ واحد است و مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوره دکتری ۳۶ واحد می باشد . مرحله از پژوهش با احراز شرایط لازم در امتحان جامع شروع و با کسب موفقیت در دفاع از رساله پایان می پذیرد و حداکثر 2/5 سال است.

پذیرش در آزمون دکتری دو مرحله ای است. هر ساله در اسفند ماه آزمون دکتری چهارگزینه ای نیمه متمرکز برگزار می شود. سهم این آزمون در قبولی نهایی در آزمون امسال (بعد از نوسانات بسیار در آزمون های سال گذشته) 50% درصد است و 50% قبولی هم مربوط به مصاحبه حضوری و رزومه داوطلب است.

 

مراحل آزمون: 

تاریخ های زیر را به خاطر بسپارید.

ثبت نام آزمون : هفته اول آذر97

برگزاری آزمون: اوایل اسفند97

نتایج اولیه و کارنامه : هفته اولیه اردیبهشت 98

مصاحبه علمی : خرداد و مرداد ماه 98

اعلام نتیجه نهایی : شهریور 98

شکیبا باشید...