دکتر بابک رستمی

 

دکتر بابک رستمی مدرس درس زبان عمومیه ارشد و زبان تخصصی ارشد معماری و همچنین مدرس درس زبان عمومی دکتری همه رشته ها 

مولف کتاب های زبان عمومی ارشد دکتری و زبان تخصصی معماری 

جهت ارتباط و هرگونه سوال از دکتر رستمی از همین صفحه استفاده کنید.

 

شکیبا باشید...