دوره معماری داخلی ویژه معماران

این دوره به طور تخصصی دپارتمان معماری داخلی به طور تخصصی برای معمارها برنامه ویژه ای دارد. با توجه به اینکه برای معماران دیگر نیازی به تدریس مفاهیم پایه معماری نیست. می توان به طور تخصصی تر بر روی معماری داخلی کار کرد. 

این دوره شامل دروس تئوری و عملی طراحی معماری داخلی میباشد.

این دروس شامل:

سبک شناسی و چیدمان داخلی

روان شناسی طراحی داخلی

رنگ و تابلوهای دکوراتیو بصورت عملی

فاز 2 در دکوراسیون داخلی

تاسیسات مکانیکی در دکوراسیون داخلی

مواد و متریال در دکوراسیون داخلی

طراحی ویترین های تجاری

فنگ شویی در دکوراسیون داخی

طرح استودیو دیجیتال(اداری،تجاری،مسکونی)

مباحث نرم افزاری:

  • در این دوره مباحث نرم افزاری به صورت پیش نیاز دوره تعریف شده است در صورتی که هنرجو آشنایی با مباحث نرم افزاری نداشته باشد امکان بهره مندی از تخفیف برای شرکت در دوره های دپارتمان نرم افزار را داراست

مدارک اعطایی برای این دوره:

1) مدرک بین المللی برای دوره معماری داخلی از آکادمی رلیانس 

2) مدرک داخلی دو زبانه درس سبک شناسی

3) مدرک داخلی دو زبانه درس طراحی ویترین

 

به کانال معماری داخلی ایوان خانه معمار بپیوندید

ارتباط با مدیریت دپارتمان معماری داخلی و نرم افزار

شکیبا باشید...