هنرهای ساخت

در این مجموعه از زیر گروه‌ معماری، تمرکز بیشتری بر روی دانش و فن ساختمان قرار گرفته و دروسی مانند سازه‌های بتنی و فلزی، ایستایی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی که به جنبه فنی ساختمان‌ها مربوط می‌شوند به صورت کامل‌تری در مقطع کارشناسی ارشد آموزش داده می‌شوند.

شکیبا باشید...