گرایش‌های مجموعه معماری

معرفی رشته گرایش‌های مجموعه معماری

در مقطع کارشناسی ارشد معماری رشته‌ای مابین هنر و فن است. یک معمار علاوه بر دارا بودن دانش فنی ساختمان، می‌بایست از دانش حسی و سلیقه هنری نیز برخوردار بوده و در کنار آن آشنایی با علوم اجتماعی، فلسفه، تاریخ و ... نیز مورد نیاز است به همین جهت آموزش این گرایش شامل مباحث مبانی نظری، تئوری‌ها و فن ساختمان با دیدگاه هنری – مهندسی به صورت گسترده می‌باشد که نهایت این امر باعث بهبود روزافزون فضاهای زندگی در جامعه می‌شود. مجموعه معماری در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش‌های زیر ارائه می‌گردد.

گرایش معماری معماری

 گرایش معماری پایدار

گرایش فناوری معماری

گرایش طراحی مسکن

گرایش فنی

گرایش طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی

گرایش طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

گرایش طراحی داخلی

 گرایش بازسازی پس از سانحه

گرایش منظر

گرایش مطالعات معماری ایران

گرایش معماری اسلامی

 

 

شکیبا باشید...