دپارتمان نرم افزار

امروزه دانشجویان و فارغ اتحصیلان رشته معماری، برای کسب موفقیت باید پیش از هر چیز تکنولوژی های مورد نیاز معماری را فراهم نمایند. در این بین یکی از مهم ترین نیاز های فعالان حوزه معماری، تسلط به نرم افزارهای به روز و مناسب و پرکاربرد در طراحی معماری می باشد.

این احساس نیاز، موسسه ایوان خانه معمار را بر آن داشته است که با آموزش نرم افزار های کاربردی بتواند شرکت کنندگان در این دوره ها در پایان گواهی نامه ی دو زبانه مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی را دریافت می نمایند. امید آن است که بتوانیم دغدغه های مشترکمان را بر طرف سازیم.

 

شکیبا باشید...