• تاریخ انتشار : 1399/6/10
  • بازدید : 599
  • تاریخ انتشار : 1399/5/26
  • بازدید : 554
  • تاریخ انتشار : 1399/6/1
  • بازدید : 587
  • تاریخ انتشار : 1398/2/16
  • بازدید : 2572
  • تاریخ انتشار : 1398/2/21
  • بازدید : 3534
مشاهده همه

پیتر آیزنمن

او در آمریکا می باشد. او را بخاطر شهرتش در سبک ساختارشکنی می‌شناسند و یکی از پنج معمار بزرگ نیویورک است. توضیحات بیشتر

شکیبا باشید...