والتر گروپیوس

معمار برجسته آلمانی و بنیان گذار مدرسه مشهور باوهاس بود. گروپیوس پس از تحصیل در مونیخ و برلین در سال 1907 به دفتر پیتر بهرنس پیوست و نزد او به اهمیت و شکوه پیشرفت صنعتی به عنوان نمودی از ظهور یک فرهنگ تازه پی برد. توضیحات بیشتر

شکیبا باشید...