دوره ها

دوره های نظام مهندسی

مدرس : مهندس نوبهار تاریخ برگزاری : هفته اول و دوم اردیبهشت 98

دوره کمپ دکوراسیون داخلی اردیبشهت 98

مدرس : تاریخ برگزاری : روزای 7 تا 11 اردیبهشت بصورت آنلاین و روزای 14 و 18 اردیبهشت بصورت حضوری

دکوراسیون داخلی اردیبهشت 98

شروع ثبت نام کمپ های تخصصی دکوراسیون داخلی1398

مدرس : مهندس ملاحسینی تاریخ برگزاری : آنلاین 24 فروردین و 28 فروردین و حضوری 18 خرداد و 22 خرداد

شروع ثبت نام کمپ های تخصصی دکوراسیون داخلی سال 1398

شکیبا باشید...